Välkommen till FMiV

Vår Radio 93,7 MHz

Folkrörelsernas Medieförening i Västerås, (FMiV) är en ideell föreningssammanslutning som verkar för ickekommersiell lokal medieverksamhet i Västerås med omnejd! Vi gör det möjligt för människor att sända lokal radio!

Ny lättläst tablå här

Är du i CuLTUREN, Västerås? Lyssna här!

Vi finns även på Facebook!