Countrybox

Countrybox med Kenneth Friberg. Det är ett musikprogram på en timme dår Kenneth blandar Country, Bluegras och Oldtime. Programmet produceras för Radio Sala.