10 miljarder kr – hur ska dom användas?

På torsdag är det dags för budgetfullmäktige, det innebär att ordinarie program utgår. Budgetfullmäktige omfattar debatter och överläggningar från 8.30 fram till sena kvällen. Alla Gruppledare ska presentera sina budgetförslag inför det kommande året. Västerås nämnder ska presentera sina budgetar. Slutligen som rubriken antyder så ska man komma överens om hur Västerås samlade pengar ska användas.