Jag vänjer mig aldrig – torsdag kl 14 och kl 19

I det här poddavsnittet samtalar Gunnar Sandström med socialarbetaren Emeli Lanninge om hur ett förebyggande socialt arbete kan ha betydelse för demokratin. Det blir ett engagerande samtal där Emeli berättar om sina egna erfarenheter och ger sin syn på vad som är viktigt. Det handlar bland annat om att komma in tidigt i barns liv. Det viktiga är att fylla barnens tid med bra saker, med alternativ. Och att de och deras föräldrar känner att de har en betydelse i samhället.