Politik och ungdomar

Vad tycker ungdomar är viktigt idag hur ser det politiska engagemanget ut? Lyssna på en politisk debatt i närradion onsdag (i dag) då företrädare för miljöpartiet, liberalernas, moderaternas och kristdemokraternas ungdomsförbund debatterar. Torsdag kl 20.00 får du höra vad centerpartiets ungdomsförbund, ung vänster och ungsvenskarna har att säga om. På bilderna ser du de medverkande.

Här nedanför kommer snart länkar till ljudklipp ifrån debatten.

Ungdomsförbund grupp 1 debatterar arbetsmarknad, energi- och klimatomställning
Ungdomsförbund grupp 2 debatterar arbetsmarknad, energi- och klimatomställning
Ungdomsförbund grupp 1 debatterar trygghet, arbetsförhållanden och valrörelsen
Ungdomsförbund grupp 2 debatterar trygghet, arbetsförhållande och valrörelsen