Fokus förälder! kl 19.00 tisdag 17 maj

Studieförbundet vuxenskolan anordnade en mycket uppskattat temadag om hur det är att vara förälder idag, och hur man kan stötta och hjälpa sina barn. Radion kommer i efterhand att sända några av dessa föredrag och först ut blir Mikael Thunblom och Martin Larsson två beteendevetare som idag jobbar på skolutvecklingsenheten ui Västerås. De komeer att prata om hur man kan vända negativa trender i skolvärden. ”Don’t look at my mess, look at my progress” Föredraget sänds på tisdag den 17 maj kl 19.00.