Red dirt country fredagar kl 16.00

Ett nytt countryprogram börjar sändas den 1 april kl 16.00 med repris på tisdagar kl 17.30. Det är musik från i första hand Texas och Oklahoma. Countrymusiken i Texas har i många fall kvar musik med t ex steel, fiol och dobro. Nashville sound kännetecknas med att man oftare har mer ’normala’ instrument. Musikaliskt sett kan musiken i Texas och Oklahoma uppfattas som mer traditionell med mer Honky tonk / Texas Swing/Southern Rock/ Rockabilly etc. i många fall uppfattar en svensk en del av musiken för dansvänlig. I Nashville har det i stället blivit vanligt med influenser av RnB och Hip Hop etc vilket ibland ger intryck av countrypop.

Musiken i Oklahoma och Norra Texas kallas ibland för Red Dirt på grund av att jorden där är rödaktig. Programmet kallas för Red Dirt Country Hour för att visa att merparten av musiken kommer från Texas. Det förekommer naturligtvis även låtar från övriga världen.
Rolf Berglund har under hela sitt liv älskat musik och sedan 2010 grävt ner sig i countrymusiken som redaktör för nordens största Countrysite. Mejl till programmet tar du till reddirt@country4you.com