Kommunfullmäktige sammanträder kl 16.00 torsdag den 5 september

Kommunfullmäktige i Västerås har höstens första sammanträde i morgon den 5 september med start kl 16.00 och har möjlighet att debattera till 23.30. FMiV Vår radio börjar sända 15.30. Vi spelar musik innan sammanträdet börjar, under pauserna och sänder hela sammanträdet.

För mer information om sammanträdet och handlingarna gå in på sidan https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html

Dagordningen för aktuellt sammanträde ser ut så här:

1 – Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering
2 – Information från kommunrevisorerna
3 – Information om aktuella detaljplaner 2019
4 – Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt
5 – Val av nytt kommunalråd efter Karin Westlund (C)
6 – Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Karin Westlund (C)
7 – Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Eva Edlund (C)
8 – Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB efter Magdalena Bergfors (MP)
9 – Val av ny vice ordförande i Mälarenergi AB efter Magdalena Bergfors (MP)
10 – Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter David Gren (M)
11 – Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Veronica Samuelsson (M)
12 – Val av ny ersättare i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande efter Priscila Burgos (M)
13 – Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Felix Lundqvist (S)
14 – Entledigande av ledamot i Västerås kommunfullmäktige
15 – Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Sandra Zanabria (S)
16 – Val av ny ersättare i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund efter Maria Kesselring (S)
17 – Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Anders Duvkär (L)
18 – Val av ny ledamot i grundskolenämnden efter Jesper Brandberg (L)
19 – Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Viktoria Grimfjärd (L)
20 – Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Therese Siverbo (L)
21 – Val av ny ledamot i valnämnden efter Joakim Widell (KD)
22 – Beslut – Dispens för politiskt uppdrag som ersättare i kulturnämnden trots annan folkbokföringskommun
23 – Beslut – Anmälan till kommunfullmäktige från Individ- och familjenämnden avseende budgetavvikelse
24 – Beslut – Försäljning av tomträtten Krumeluren 1
25 – Beslut – Försäljning av tomträtten Bjurhovda 15
26 – Beslut – Återrapport av uppdrag att arrangera ett seminarium för att stärka den kulturella och kreativa sektorn
27 – Beslut – Svar på motion från (M) om kulturdag för ökad integration i Västerås
28 – Beslut – Svar på motion från (M) om avveckling/försäljning av strategiska fastigheter
29 – Fråga från (M) till miljö-och konsumentnämndens ordförande om det stora sopupplaget i Skultuna
30 – Fråga från (KD) till fastighetsnämndens ordförande om Vallby brandstation
31 – Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om användning av citytunneln
32 – Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om likabehandlingsprincipen
33 – Interpellation från (M) till förskolenämndens ordförande om beslut att bygga om nybyggda förskolegårdar
34 – Nya interpellationer, frågor och motioner

Publicerad i Okategoriserade