Kommunfullmäktige på onsdag kl 08.00 – 23.00(?)

På onsdag är det dags för budgetkommunfullmäktige. Denna gången är det alltså onsdag och inte torsdag som det brukar vara.
Budgetfullmäktige brukar ta väldigt lång tid då det är mycket att diskutera så det kan hända att mötet först slutar kl 23.

Om våra politiker mot förmodan inte skulle bli färdiga på onsdag kan budgetfullmäktige fortsätta på torsdag.

Vi börjar sändningen kl 07.30 och spelar musik fram till mötets början kl 08.00 och vi spelar även musik när våra politiker tar paus.

I korthet ser dagordningen ut såhär:

1 – Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering
2 – Beslut – Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) 2018
3 – Beslut – Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 2018
4 – Beslut – Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Västmanlands teater 2018
5 – Beslut – Årsplan 2020 – med utblick 2023
6 – Beslut – Godkännande av VafabMiljö Kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa 2020
7 – Beslut – Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
8 – Beslut – Taxa för miljö- och konsumentnämndens tillsyns- och prövningsverksamhet enligt miljöbalken
9 – Beslut – Taxa för provisorisk dödsbohantering

Du kan läsa alla detaljerna i mötets handlingarna här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2019-06-19”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.

Bilderna: Claes Kugelberg (M), Carin Lidman (S), Bengt-Åke Nilsson (L), Amanda Agestav (KD)

01 Claes Kugelberg (M) (2) 02 Carin Lidman (S) (2) 03 Bengt-Åke Nilsson (L) (2) 04 Amanda Agestav (KD) (2)

Publicerad i Okategoriserade