Kommunfullmäktige idag torsdag kl 15.30 – 23.00!

Idag är det dags för ett nytt kommunfullmäktige.

Vi börjar sändningen kl 15.30 och spelar musik fram till mötets början kl 16.00 och vi spelar även musik när våra politiker tar paus.

I korthet ser dagordningen ut såhär:

1 – Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering
2 – Information från kommunrevisorerna
3 – Information om aktuella detaljplaner 2019
4 – Beslut – Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättning
5 – Beslut – Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jerry Hagberg (SD)
6 – Beslut – Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Jerry Hagberg (SD)
7 – Beslut – Val av ny ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Jerry Hagberg (SD)
8 – Beslut – Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Anna Lundberg (L)
9 – Beslut – Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Jesper Songer (KD)
10 – Beslut – Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Eric Söderberg (KD)
11 – Beslut – Val av ny ledamot i Fastighetsnämnden efter Magnus Agestav (KD)
12 – Beslut – Val av ny ersättare i valnämnden efter Nasim Dadfar (KD)
13 – Beslut – Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västerås 2018
14 – Beslut – Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet VafabMiljö Kommunalförbund 2018
15 – Beslut – Ändring i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda i Västerås kommun
16 – Beslut – Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020, uppföljning 2018
17 – Beslut – Policy för systematisk kvalitetsutveckling
18 – Beslut – Utreda behovet att utöka vården för ungdomar i Västerås stad
19 – Beslut – Motion från (SD)- Redovisa undanträngningseffekter i Mimers bostadskö samt inköp av bostäder till nytillkomna invandrare
20 – Beslut – Motion från (M) om att uppmärksamma första allmänna kommunvalet där kvinnor fick rösta i Västerås
21 – Nya interpellationer, frågor och motioner

Du kan läsa alla detaljerna i mötets handlingarna här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2019-05-09”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.

Bilderna: Anna Thunell (MP), Emil Thessén (SD), Jenny Boström (L), Johan Henriksson (M)

Anna Thunell (MP) Emil Thessén (SD) Jenny Boström (L) Johan Henriksson (M)

Publicerad i Okategoriserade