Kommunfullmäktige imorgon torsdag kl 15.30 – 23.00

Torsdag är det dags för ett nytt kommunfullmäktige.
 
Vi börjar sändningen kl 15.30 och spelar musik fram till mötets början kl 16.00 och vi spelar även musik när våra politiker tar paus.
 
I korthet ser dagordningen ut såhär:
 
2 – Information från kommunrevisorerna
3 – Information om aktuella detaljplaner 2019
4 – Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Sven Jonsson (SD)
5 – Val av ny ledamot i fastighetsnämnden efter Thomas Sjövy (SD)
6 – Beslut – Revidering av bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i Västerås AB
7 – Beslut – Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
8 – Beslut – Avskrivning av motioner inlämnade av Liberalerna (L) 2018
9 – Beslut – Motion från (V) om arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare
10 – Beslut – Motion från (M) om att införa tidsbegränsade hyres-kontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd
11 – Beslut – Motion från (SD) om att utöka hjälpen till Västerås hemlösa
12 – Beslut – Motion från (KD) om att inrätta minnesmonument i Västerås för folkmordet 1915 (Seyfo), på kristna folkgrupper under Ottomanska rikets sönderfall i Turkiet
13 – Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående personer med försörjningsstöd i enskilda fastigheter.
14 – Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande gällande inhyrning av lokaler
15 – Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av otryggheten för HBTQ personer i Västerås
16 – Interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande om Salafism religionspoliser och parallella samhällen i Västerås
17 – Nya interpellationer, frågor och motioner
 
Du kan läsa alla detaljerna i mötets handlingarna här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2019-03-07”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.
 
Bilderna: Marita Öberg Molin (S och 1:a viceordförande i kommunfullmäktige), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Henrik Östman (L), Samuel Stengård (KD)
01 Marita Öberg Molin (S) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Henrik Östman (L) Samuel Stengård (KD)
Publicerad i Okategoriserade