Kommunfullmäktige imorgon torsdag kl 14.00 – 23.00!

Imorgon är det dags för årets första kommunfullmäktige.
 
Vi börjar sändningen kl 14.00 och spelar musik fram tills mötets början kl 14.30 och vi spelar även musik när våra politiker tar paus.
 
I korthet ser dagordningen ut såhär:
 
2 – Information från kommunrevisorerna
3 – Information om aktuella detaljplaner 2019
 
4 – 12: Val av ersättare, nämndemän och ledamöter i nämnder, tingsrätt och bolag
 
Sen ska det fattas beslut i olika ärenden:
 
13 – Beslut – Redovisning av partistöd för 2017
14 – Beslut – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2018
15 – Beslut – Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2018
16 – Beslut – Uppdrag, Kraftsamling för att stärka den sociala
hållbarheten
17 – Beslut – Svenska med Baby i Västerås
18 – Beslut – Uppdrag om att alla nuvarande och nyanställda ska erbjudas utbildning i skolans värdegrund och arbete
19 – Beslut – Uppdrag om att ta fram mål för kunskaper i förskolan, särskolan och gymnasiesärskolan
20 – Beslut – Investering i nytt utomhusbad vid Lögarängen
21 – Beslut – Timtaxa för byggnadsnämnden
22 – Beslut – Reviderat reglemente för Västerås stads revisorer
23 – Beslut – Motion från (SD) om att införa en förberedelseskola
24 – Beslut – Motion från (M) om digitala kartor
25 – Beslut – Motion från (SD) om att införa ett återvändarcenter
26 – Beslut – Motion från (M) om aktivitetsyta i Gäddeholm
 
Och till slut:
 
27 – Nya interpellationer, frågor och motioner
 
Du kan läsa alla detaljerna i mötets handlingarna här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2019-02-07”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.
 
Bilderna: Maria Kesselring (S), Anna Maria Romlid (V), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Elisabeth Unell (M)
05 Maria Kesselring (S) 06 Anna Maria Romlid (V) 07 Ann-Christine From Utterstedt (SD) 08 Elisabeth Unell (M)
Publicerad i Okategoriserade