Kommunfullmäktige idag torsdag kl 15.30 – 23.00

Idag är det dags för det första vanliga kommunfullmäktige efter valet. Förra torsdagen var det ju budget mm som behandlades.
Vi börjar sändningen kl 15.30 och spelar musik fram tills mötets början kl 16.00 och vi spelar även musik när våra politiker
tar paus.

I korthet set dagordningen ut såhär:

Först är det information från kommunrevisorerna och information om aktuella detaljplaner.

Därefter är det val av ledamöter, ersättare, nämndemän, revisorer. Totalt 25 stycken.

Sen ska det fattas beslut och göras ytterligare val:

29 – Beslut – Reviderade bolagsordningar för dotterbolag till Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
30 – Val till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB
31 – Val till Västerås Flygfastigheter AB
32 – Val till Västerås fastighet Kungsängen AB
33 – Beslut – Ändrat namn på nämnden för idrott och friluftsliv
34 – Beslut – Godkännande av utbetalning av partistöd för 2019
35 – Beslut – Ändring i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda i Västerås kommun
36 – Beslut – Oslo-Stockholm 2.55 AB, ändring i ägarkrets och aktieägaravtal
37 – Beslut – Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten, Västerås, Dp 1877
38 – Beslut – Uppdrag, ta fram bullerkartläggning, åtgärdsprogram och handlingsplan mot omgivningsbuller
39 – Beslut – Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019
40 – Beslut – Revisionsrapport 2017:5, Granskning av investeringsprocessen
41 – Beslut – Motion från (M) om att koncentrera politiskt fokus på integration42 – Beslut – Motion från (SD) om att
polisanmäla ensamkommande, vilka fått sin ålder uppskriven, för bidragsbrott
43 – Beslut – Motion från (M) – Förenkla för nyföretagare i Västerås

Och till slut en interpellation:

44 – Interpellation från (KD) till kommunstyrelsens ordförande om att inte dubbelrikta Biskopsgatan
45 – Nya interpellationer, frågor och motioner

Du kan läsa alla detaljerna i mötets handlingarna här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla
blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2018-12-06”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.

Bilderna: Amanda Agestav (KD), Anders Teljebäck (S), Markus Lindgren (MP), Vicki Skure Eriksson (C)

Amanda Agestav (KD) Anders Teljebäck (S) Markus Lindgren (MP) Vicki Skure Eriksson (C)

Publicerad i Okategoriserade