Kommunfullmäktige, torsdag kl 15.30!

Kommunfullmäktige, torsdag kl 15.30

Vi direktsänder från kommunfullmäktige på torsdag. Vi börjar sändningen kl 15.30 och spelar musik fram till mötets början kl 16.00.
Det är bara 15 punkter på dagordningen så det blir nog ett ganska kort möte.

I korthet ser dagordningen ut såhär:
Som första aktivitet under sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges kommuners och landstings kongress 2019 att genomföras.

1 – Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering

2 – Information från kommunrevisorerna

3 – Information om aktuella detaljplaner

4 – Anmälan av beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Ariana Tanha (MP)

5 – Anmälan av beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Per Nilsson (KD)

6 – Anmälan av beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Vladimir Ahmed (S)

7 – Beslut – Revidering av tjänstgöringsperiod för Västerås stads revisorer

8 – Beslut – Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2018

9 – Beslut – Skattesats 2019 för Västerås stad

10 – Beslut – Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Västerås stad

11 – Beslut – Köp samt försäljning av kvarteren Najaden, Hydran, Valfisken, Nautilus och Ran inom dp 1842, samt skoltomten inom dp 1876, Öster Mälarstrand Dp4 12 – Beslut – Försäljning av tomträtten Stenåldern 7

13 – Beslut – Uppdrag, utred möjligheten att införa ett resurscentrum för jämställdhet i skolan

14 – Beslut – Medlemskap i Robotdalen förening

15 – Nya interpellationer, frågor och motioner

Den detaljerade dagordningen med alla bilagor finns som vanligt här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2018-11-08”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.

KF bild

Publicerad i Okategoriserade