Direktsändning från kommunfullmäktige på torsdag kl 15.30!

Torsdag den 3 maj är det dags för ett nytt kommunfullmäktige. Vi börjar sändningen kl 15.30 och spelar musik fram till mötets start kl 16. Vi spelar även musik när våra politiker tar paus. Mötet brukar sluta kl 23, men det kan även bli kortare.
 
I korthet ser dagordningen ut såhär:
 
Först är det information från kommunrevisorerna. Därefter är det val av ny ersättare i kommunfullmäktige, val av ny nämndeman till tingsrätten och val av ny ersättare i grundskolenämnden.
 
Sen ska det fattas beslut i följande 10 ärenden:
– Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020,uppföljning
– Revidering av lokala ordningsföreskrifter
– Anpassningar med anledning av ny dataskyddslagstiftning
– Årsstämma i Västerås Stadshus AB 2018
– Revisionsrapport, Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation
– Motion från (SD) om att upphöra med kvotering i alla kommunens nämnder och styrelser
– Motion från (V) om vård på hemmaplan
– Motion från (M), Gynna nyföretagande genom sänkta avgifter
– Motion från (M), Pröva fritidsgårdar med idrottsprofil
– Motion från Moderaterna (M) om kombinationsbiljett för tågpendlare som behöver parkering.
 
Sen kommer 5 frågor:
– Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om främlingsfientlighet mot olika trosinriktningar
– Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående Fridnässkolan
– Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om stadens underhållsskuld på gator och vägar
– Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om potthål i Västerås gator
– Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om hot, våld och kränkningar i Västerås skolor.
 
Och till slut är det plats för nya interpellationer, frågor och motioner.
 
Den detaljerade dagordningen med alla bilagor finns som vanligt här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2018-05-03”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.
 
Bilderna: Caroline Högström (M), Jura Miniotaite (L), Ulla Persson (S), Vicki Skure-Eriksson (C)
Caroline Högström (M) Jura Miniotaite (L) Ulla Persson (S) Vicki Skure-Eriksson (C)
Publicerad i Okategoriserade