Renoveringsarbete av studiobordet

Renoveringsarbetet av studiobordet pågår. Det är fortfarande mycket som återstår att göra. Här är en bildserie som vad som händer och hur långt arbetet kommit. Fortfarande är mikrofonerna inte inkopplade så det kommer att dröja till mitten av januari innan det går att spela in. Sedan återstår en massa städningsarbete i studion.